Chronická bronchitida

Chronická bronchitida
0 27 září 2016

Pokud máte déle jak 3 měsíce ve dvou po sobě následujících letech kašel spojený s tvorbou hlenu, může se jednat o chronickou bronchitidu. Chronická bronchitida je nemoc, která se vyvíjí pozvolna několik let. Její příznaky bývají ze strany pacienta podceňovány. Tím hrozí rozvoj dalších závažných zdravotních komplikací. Naprostá většina pacientů záchvatům „kuřáckého“ kašle nepřikládá významnější váhu. U pacientů se vyskytuje více v podzimních a zimních měsících, než v letním období a častěji u mužů než u žen.

 

foto-kasel

 

 

 

Vznik

Na vzniku chronické bronchitidy se podílí mnoho faktorů, např. kouření, znečištění životního a pracovního prostředí, opakující se akutní infekce v dětství.

Příznaky

Mezi projevy onemocnění patří dlouhotrvající kašel. Pacient je, zejména v době po procitnutí ze spánku, sužován záchvaty dráždivého kašle, při kterém dochází k vykašlávání zpravidla hutného hlenu. S postupujícím rozvojem nemoci se záchvaty prodlužují a jejich četnost se zvyšuje. Přidává se dušnost, pacient se při fyzické námaze rychleji zadýchá. Zánětem poškozené průdušky se zužují a dýchání se tak stává obtížnějším. Ve velmi pokročilém stadiu nemoci dochází k dušnosti i v klidu a může se objevovat takzvaná cyanóza (zmodrávají konečky prstů, nos nebo rty).

 

Diagnóza

Správné stanovení diagnózy se opírá o vyšetření u lékaře, rentgenový snímek hrudníku, analýzu krevních plynů a spirometrii – vyšetření, pomocí kterého se zjišťuje funkce plic. Pacient dýchá podle pokynů lékaře přes náustek do uzavřeného přístroje. Průběh dýchaní je zaznamenán do grafů, který lékař posléze vyhodnotí.

 

Léčba

Klasická léčba chronické bronchitidy spočívá ve vyloučení látek, které průdušky dráždí (kouření, prašné prostředí). Podávají se léky, které rozšiřují průdušky, takzvané bronchodilatancia, aplikované vdechováním inhalátoru. Působí na hladké svaly ve stěně průdušek, které uvolňují, a tak dochází k jejich roztažení a ulehčení dýchání. Vdechováním se podávají i kortikoidy, léky, které působí protizánětlivě. Všechny léky předepíše lékař a vysvětlí, jak se mají správně vdechovat a užívat. Důležité je také dostatečné množství tekutin. Nedostatek tekutin totiž vede k zahuštění hlenu a jeho obtížnému vykašlávaní. Vhodné jsou bylinkové čaje nebo ředěné ovocné šťávy. Pokud dojde k infekci průdušek, musí se podávat antibiotika. Léčba bývá bohužel dlouhodobá a vyžaduje si především dobrou spolupráci pacienta a dodržování lékařských doporučení. Velmi důležitá je včasná návštěva lékaře. Pacienti často nepociťují žádné příznaky, které by svědčily o probíhajícím onemocnění a ranní vykašlávání považují za samozřejmou součást dne. Jelikož se nemoc rozvíjí velmi pomalu, přichází řada pacientů poprvé k lékaři až ve chvíli, kdy se u nich začnou projevovat výraznější příznaky, svědčící o rozvoji chronické plicní nemoci.

 

Prevence chronické bronchitidy

  • nekouřit
  • vyhýbat se znečištěnému prostředí
  • při práci v prašném prostředí používat ochranné pomůcky
  • dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
  • zdravá strava
Posted in Aktuality