Základní principy přístroje Metatron Hunter

Základní principy přístroje Metatron Hunter
0 30 června 2016

Co je to NLS diagnostika?

Vyšetření pomocí přístroje Metatron Hunter, které v našem centru můžete podstoupit, funguje na základě NLS. Co však tato zkratka znamená?

NLS diagnostika představuje systémy nelineární analýzy, které v dnešní době platí za jednu z nejvyspělejších informačních technologií v moderní přírodní vědě. Diagnostické zařízení založené na jejich základě dokáže analyzovat spektrum magnetických vln jakéhokoliv biologického objektu. To znamená, že může sledovat i váš zdravotní stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání.

Jak to funguje?

Každý orgán a buňka v našem těle má své specifické oscilace, které jsou zaznamenány v počítači v podobě grafu, jenž reprezentuje výměnu informací mezi orgánem a externím prostředím. Následuje patologický proces, v jehož průběhu NLS tento vyzařovaný signál rezonančně zesílí a vytvoří graf vyšetřovaného orgánu. Ten poté porovná s grafem zdravého orgánu a určí odchylky.

Jaké jsou její hlavní přednosti?

NLS diagnostika je vhodná jako preventivní vyšetření. Systémy nelineární analýzy velmi citlivě reagují na dynamiku patologických změn, a proto jsou schopny odhalit tendence k onemocnění již v raných stádiích. Tedy v době, kdy se ještě nemusí jejich příznaky projevit na histologické úrovni.

Vyšetření je neinvazivní a bezbolestné. K záznamu oscilace jsou určeny speciální senzory ve tvaru sluchátek. Pro přenos informační odezvy organismu se používá pro člověka nezávadné množství nízkofrekvenčních vln – jedná se o biorezonanci.

Na diagnostiku je třeba si vyhradit 60 min. Na konci vyšetření dostane každý klient výsledky výstupu z přístroje, kde jsou popsány a graficky znázorněny nalezené problémy.

Posted in Aktuality